...

Miljö

LGA Service kunder skall få produkter och tjänster på ett miljö mässigt sätt. Miljöarbetet skall kontinuerligt uppdateras och skall ligga i framkant med samhällets miljökrav. LGA skall bidra till att minska energiförbrukningen och miljöbelastningen så som utsläpp, avfall och andra miljöbelastningar.

  • Arbeta för att förbättra logistisk ur miljö synpunkt.
  • Vi skall verka för att våra leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller miljöanpassade och etiska produkter och tjänster.
  • Att aktivt utbilda personalen i vårt miljöarbete så bla planering av transporter och inköp görs med minsta miljöpåverkan.
  • Att våra fordon och maskinpark alltid är uppdaterad ur miljöaspekt.
  • Att aktivt ta del av nyheter och utveckling inom miljöområdet via branschorganisation och leverantörer så att bästa miljölösning kan presenteras för kunden.

/Gilbert Andersson

Kontakt

Adress

Kvarnslättsvägen 16
43494 Vallda

Skicka ett meddelande

EU GDPR
Unexpected Error!
Please, review your data and try again!
Tack för ditt meddelande!